Czasem szefowi można odmówić

Rzeczpospolita (2009-09-03), autor: Izabela Rakowska-Boroń , oprac.: GR

wrz 3, 2009

Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracodawcy ?

Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego i powstrzymać się od pracy, jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia zatrudnionego albo grozi niebezpieczeństwem innym osobom.

W takiej sytuacji pracownik musi jednak niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zaprzestaniu pracy. W przeciwnym przypadku naraziłby się na zarzut niewykonania obowiązków pracowniczych i mógłby zostać dyscyplinarnie zwolniony z pracy.

Także złe samopoczucie pracownika uprawnia go do odmowy wykonywania pracy, zwłaszcza tej, która wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej. W takim przypadku pracodawca nie może kwestionować oświadczenia pracownika o złym stanie psychofizycznym i jego prawa do powstrzymania się od pracy. Ma jednak prawo wyznaczyć mu inne czynności, których wykonywanie nie będzie stwarzało zagrożenia dla życia lub zdrowia.

Pracownik może również odmówić wykonania polecenia, które nie ma bezpośredniego związku z czynnościami zawodowymi. Jeżeli pracownik jest przekonany, że wydane polecenie jest bezprawne, powinien albo wyraźnie odmówić jego wykonania, albo w razie wątpliwości poprosić szefa o wydanie takiego polecenia na piśmie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 września 2009 r.