ZUS sprawdził chorujących w sierpniu

Rzeczpospolita (2009-09-03), autor: JAM , oprac.: GR

wrz 4, 2009

Ponad 900 tys. zł oszczędności to skutek zintensyfikowania kontroli orzekania o zdrowiu i wykorzystywania zwolnień lekarskich.

Kontrole dotyczą dwóch aspektów: prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykorzystania zwolnień lekarskich. ZUS obniża też zasiłek, gdy ze względów formalnych pozwala na to ustawa zasiłkowa.

Od 3 do 30 sierpnia przeprowadzono 21,5 tys. badań kontrolnych osób przebywających na zwolnieniach lekarskich pod kątem prawidłowości orzekania. W ich efekcie 2,8 tys. osób wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Oznacza to, że 13,2 proc. badanych uznano za zdolnych do pracy (w pierwszym półroczu wskaźnik ten wynosił 11,7 proc.). Absencję ograniczono o 13,8 tys. dni, a kwota wstrzymanych zasiłków osiągnęła 575,5 tys. zł.
 
Podczas sprawdzania prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS skontrolowali natomiast 11,6 tys. ubezpieczonych, pozbawiając prawa do zasiłku 231 osób, co spowodowało cofnięcie zasiłków w kwocie 335,8 tys. zł.

Z danych wynika, że pod kątem wykorzystywania zwolnień ZUS skontrolował w sierpniu prawie dwa razy tyle osób co średnio miesięcznie w pierwszym półroczu. Nie przełożyło się to jednak na kwotę odzyskanych zasiłków, bo ta jest nieco niższa niż średnio miesięcznie w pierwszym półroczu. Być może stało się tak dlatego, że kontrole były zapowiadane.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 września 2009 r.