Jak odzyskać nadpłacone składki?

Rzeczpospolita (2009-09-04), autor: MJ , oprac.: GR

wrz 7, 2009

Czytelnik Rzeczpospolitej prowadzi działalność gospodarczą od maja 2007 r., a od 1 kwietnia jest równocześnie zatrudniony na pół etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 1500 zł. Cały czas z działalności opłaca za siebie składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dowiedział się, że z chwilą podjęcia pracy ubezpieczenia z działalności są dobrowolne, a obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna. Czy ta zasada ma zastosowanie również do pracowników zatrudnionych za część etatu i jeżeli tak, czy może odzyskać nadpłacone składki, czy tylko zaprzestać ich opłacania na bieżąco?

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która równocześnie wykonuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z umowy o pracę. Natomiast z działalności dobrowolnie. Ubezpieczenia z działalności są obowiązkowe jedynie wtedy, gdy wynagrodzenie pracownika określone w umowie o pracę jest niższe od minimalnego. W takiej sytuacji pracownik prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega zarówno z umowy o pracę, jak i z działalności.

Wyrejestrowania można dokonać z okresem wstecznym. Należy bowiem zaznaczyć, że przystąpienie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych następuje poprzez złożenie druku ZUS ZUA, na którym osoba prowadząca działalność deklaruje wolę przystąpienia do tych ubezpieczeń. Gdy zgłoszenia tego nie było, mamy do czynienia z nienależnie opłaconymi składkami.

W tym celu trzeba złożyć korektę dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych składanych do ZUS oraz  korektę deklaracji rozliczeniowych jakie ma ZUS za ten okres. W skorygowanej deklaracji ma wykazać wyłącznie podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Po złożeniu korekty dokumentów rozliczeniowych na koncie czytelniczki powstanie nadpłata składek którą ZUS może zwrócić lub zaliczyć na poczet przyszłych należności.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 września 2009 r.