Jak równoważyć przerwany odpoczynek dobowy?

Portal "Prawo Pracy" (2009-08-18), autor: "Prawo Pracy" , oprac.: GR

wrz 7, 2009

Zdarza się, że w firmie następuje awaria jakiegoś urządzenia i musisz wezwać pracownika, który już zakończył pracę w danym dniu i korzysta odpoczynku dobowego do usunięcia tej awarii. Odpoczynek dobowy zostaje więc przerwany.

Pracę nadliczbową spowodowaną koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, a także usunięcia awarii można polecić pracownikowi nawet w wymiarze naruszającym odpoczynek dobowy (w przeciwieństwie do pracy nadliczbowej polecanej na skutek szczególnych potrzeb pracodawcy, która nie może naruszać prawa do odpoczynku dobowego).

W przypadku przerwania, wskutek awarii, 11-godzinnego odpoczynku dobowego, pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku, który należy mu oddać do końca okresu rozliczeniowego. Rekompensata polega na tym, że w innym dniu tego samego okresu rozliczeniowego powinieneś oddać pracownikowi uzupełniający okres odpoczynku równy liczbie godzin, o jakie odpoczynek został skrócony.

Ten skrócony odpoczynek to jednak nie czas poświęcony na np. usunięcie awarii, a godziny, które brakują do pełnego, nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku.

Zrównoważenie skróconego odpoczynku dobowego polega na wydłużeniu innego okresu odpoczynku o brakującą liczbę godzin, przy czym powinno to nastąpić w jednym „odcinku” (nie po 1 godzinie w kilku dniach). Brakujące godziny trzeba zatem dodać do innego okresu odpoczynku dobowego w tym samym okresie rozliczeniowym i udzielić łącznie.

Więcej na www.prawo-pracy.com.pl


Trudne zagadnienia dotyczące czasu pracy będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Poznań i Bydgoszcz)
zobacz więcej »