Jak ująć kupno firmowych pieczątek?

Gazeta Prawna (2009-09-07), autor: AP , oprac.: GR

wrz 8, 2009

Nasza firma zakupiła 50 pieczątek. Jak należy je ująć w księgach rachunkowych?

Pieczątki firmowe oraz inne materiały biurowe zalicza się do materiałów, które są nabyte w celu zużycia na potrzeby własne danego przedsiębiorstwa. Materiały oraz inne składniki rzeczowych aktywów obrotowych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Dodatkowo art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości dopuszcza możliwość odpisywania bezpośrednio w koszty: wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu oraz produktów gotowych w momencie ich wytworzenia.

Odpisywanie w koszty powinno zapewniać uzyskanie rzetelnych informacji o stanie zapasów i jego zmianach oraz skuteczne sprawowanie kontroli wewnętrznej.

Najczęściej bezpośrednio w koszty odpisuje się materiały, które są nabywane z przeznaczeniem na cele ogólnogospodarcze i biurowe, np. pieczątki, papier ksero itp.

Więcej w Gazecie Prawnej z 7 września 2009 r.