Kto i jak skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej

Gazeta Prawna (2009-09-07), autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

wrz 8, 2009

Do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej uprawnieni są podatnicy, którzy są osobami niepełnosprawnymi, lub osoby, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.

Odliczenia od dochodu będzie można dokonać tylko wtedy, jeżeli w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu podatników nie przekraczają kwoty 9120 zł. Jeśli dochód niepełnosprawnego będącego na utrzymaniu podatnika wyniesie w roku podatkowym 9200 zł, to osoba, która go utrzymuje, z ulgi rehabilitacyjnej nie skorzysta. W takim przypadku odliczenie będzie mogła w swoim zeznaniu uwzględnić osoba niepełnosprawna.

W rocznym rozliczeniu podatkowym można odliczyć od osiągniętego dochodu wydatki poniesione w tym roku na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie oznacza, że podatnik automatycznie w swoim rozliczeniu podatkowym uwzględnia ulgę rehabilitacyjną. Aby ze zwolnienia skorzystać, trzeba ponieść odpowiednie wydatki. To one bowiem pomniejszają dochód, który jest podstawą opodatkowania PIT. Na ten aspekt zwrócił uwagę m.in. WSA w Gliwicach w wyroku z 12 lutego 2009 r. (sygn. akt I SA/G1 901/08), w którym stwierdził, że nie można z przepisów ustawy o PIT wyciągać wniosków, że ulga rehabilitacyjna przysługuje z samego faktu inwalidztwa.

Od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. W praktyce jednak nie wszystkie tego typu wydatki, będą podlegały odliczeniu od dochodu.

Wydatki rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu tylko wtedy, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Więcej w Gazecie Prawnej z 7 września 2009 r.