Choroba nie uzasadnia zawieszenia postępowania podatkowego

Rzeczpospolita (2009-09-09), autor: ARTI , oprac.: GR

wrz 10, 2009

Czytelnik Rzeczpospolitej  chciał, aby organy podatkowe zawiesiły prowadzone postępowanie. Nie mógł w nim uczestniczyć z powodu złego stanu zdrowia. Przedstawił dokumenty świadczące o leczeniu. Fiskus jednak odmówił, bo miał takie prawo.

Z powodu złego stanu zdrowia podatnika postępowanie podatkowe nie musi być zawieszone. Zawieszenie jest dopuszczalne w ściśle określonych przypadkach. Wymieniają je art. 201 i 204 ordynacji podatkowej. Organ podatkowy zawiesza postępowanie w razie śmierci strony –jeżeli postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe, a także gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Postępowanie zostanie zawieszone również w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony, w razie utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych, a także w sprawie dotyczącej odpowiedzialności osoby trzeciej – do dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 września 2009 r.