Działalność w spółce jawnej wyklucza opodatkowanie kartą

Rzeczpospolita (2009-09-09), autor: Michał Maszewski , oprac.: GR

wrz 10, 2009

Przedsiębiorca traci prawo do opłacania karty podatkowej od przychodów osiąganych z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej po rozpoczęciu jej w spółce jawnej.

Niektórzy podatnicy świadczący samodzielnie np. usługi rozliczane w formie karty podatkowej otrzymują propozycje rozpoczęcia dodatkowej działalności gospodarczej w ramach spółki jawnej. W praktyce powstają wątpliwości, czy również po przystąpieniu do spółki taki przedsiębiorca będzie mógł dalej korzystać z karty przy rozliczaniu prowadzonej indywidualnie działalności.

Z prawnego punktu widzenia spółka jawna jest odmianą spółki osobowej, która prowadzi przedsiębiorstwo zarobkowe. Każdy ze wspólników jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to spółka jawna nie jest objęta obowiązkiem podatkowym. Obowiązek ten obejmuje wspólników spółki, a źródłem przychodów jest prowadzona przez nich działalność gospodarcza.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że przepisy nie dopuszczają możliwości prowadzenia przez podatnika kolejnej działalności w ramach spółki jawnej przy jednoczesnym zachowaniu prawa do opodatkowania indywidualnej działalności w formie karty podatkowej. Taki pogląd wyrażono min. w interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Warszawie z 5 grudnia 2008 r. (IPPB1/415-1073/08-2/PJ). Oznacza to, że rozpoczęcie działalności w ramach spółki jawnej wywiera taki skutek, że przedsiębiorca traci prawo do opodatkowania kartą podatkową przychodów osiąganych z działalności prowadzonej samodzielnie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 września 2009 r.