Zatrudniając męża czy córkę, trzeba udowodnić, że to nie fikcja

Rzeczpospolita (2009-09-11), autor: Izabela Rakowska-Boroń , oprac.: GR

wrz 11, 2009

Podpisanie angażu z członkiem rodziny nie jest zakazane. Często jednak jest zawierane po to, aby uzyskać świadczenia np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego przed wypłatą zasiłku chorobowego albo macierzyńskiego ZUS może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Sprawdzi wtedy, czy praca była faktycznie świadczona przez danego pracownika. Jeżeli ze sprawdzenia wynika, że praca nie była w danym przypadku świadczona, ZUS wyda decyzję wyłączającą z ubezpieczeń społecznych, co w konsekwencji pozbawi taką osobę prawa do świadczeń np. z ubezpieczenia chorobowego.

Sąd Najwyższy w wyroku z 19 września 2003 r. (II UK 41/03) wskazał, że fakt nawiązania stosunku pracy bez wypełniania lub okazjonalnego wypełniania obowiązków pracowniczych może być poczytany jako fikcyjne zawarcie umowy, która nie może jako nieprawdziwa powołać do życia stosunku ubezpieczeniowego. Warunkiem objęcia pracowniczym ubezpieczeniem społecznym jest bowiem nie tylko fakt zawarcia stosunku pracy, ale także zamiar stron wypełniania przyjętych przez siebie obowiązków, a przede wszystkim jego rzeczywista realizacja.

Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, każdy zatrudniony obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym. Przepisy te jednak przewidują pewien wyjątek dotyczący obejmowania ubezpieczeniami społecznymi pracowników – członków rodziny pracodawcy. Wskazują, że są oni osobami współpracującymi. Aby jednak rzeczywiście zostały uznane za osoby współpracujące, muszą dodatkowo prowadzić z pracodawcą wspólne gospodarstwo domowe oraz współpracować przy prowadzeniu tej działalności.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 września 2009 r.