Nadpłacone składki musimy zwrócić pracownikowi

Rzeczpospolita (2009-09-11), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

wrz 14, 2009

W 2001 r. pracownik miał przekroczoną podstawę ZUS, a mimo to cały czas były odprowadzane składki emerytalne i rentowe. Właśnie mu to poprawiam. Skorygowałam deklarację, a teraz chcę to rozliczyć pracownikowi. Wyszło mi 2152,18 zł nadpłaty emerytalnego i rentowego, a 171,45 zł niedopłaty zdrowotnego. Jak obliczyć podatek od zwracanych pracownikowi pieniędzy? Czy prawidłowe będzie działanie ([2152 zł x 18 proc] – 71,45 zł) i oddanie zatrudnionemu uzyskanej kwoty – pyta czytelniczka Rzeczpospolitej.

Załóżmy, że zwrot nadpłaty na rzecz pracownika nastąpi we wrześniu br. Do przychodu wrześniowego pracownika powinna zostać doliczona kwota nadpłaty przed pomniejszeniem o niedopłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 2152,18 zł. Natomiast od wyliczonej zaliczki na podatek pracodawca odliczy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 166,79 zł (tj. 2152,18 zł x 7,75 proc.). Załóżmy, że wynagrodzenie pracownika wynosi 4000 zł. Zwrot nadpłaty składek nie podlega ani składkom na ubezpieczenia społeczne, ani na zdrowotne. Zatem:

– składki na ubezpieczenia społeczne za wrzesień 4000 zł x 13,71 proc.= 548,40 zł

– podstawa wymiaru składki zdrowotnej 4000 zł – 548,40 zł = 3451,60 zł

– składka na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania do ZUS 3451.60 zł x 9 proc. = 310,64 zł

– składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 3451,60 zł x 7,75 proc. = 267,50 zł

– podstawa obliczenia zaliczki na podatek 4000 zł + 2152,18 zł = 6152,18 zł – (548,40 zł +111,25 zł) = 5492,53 zł,

– po zaokrągleniu 5493 zł

– zaliczka na podatek (5493 zł x 18 proc.) – 46,33 zł = 942,41 zł

– zaliczka po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego 942,41 zł – (267,50 zł +166,79 zł) = 508,12 zł, po zaokrągleniu 508 zł

Do wypłaty we wrześniu: 6152,18 zł – (548,40 zł + 310,64 zł + 508 zł +166,79 zł) = 4618,35 zł

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 września 2009 r.