Usługa zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw jest coraz popularniejsza

Gazeta Prawna (2009-09-10), autor: Krzysztof Tomaszewski , oprac.: GR

wrz 14, 2009

Coraz więcej małych i średnich firm korzysta z pomocy banków w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa. Dzięki tej usłudze firmy mogą m.in. szybciej uzyskać gotówkę lub też wprowadzić znaczne oszczędności.
 
Zarządzanie płynnością firmy polega na gromadzeniu i dysponowaniu jej pieniędzmi tak, aby mogła na bieżąco płacić swoim kontrahentom, dostawcom oraz pracownikom. Zarządzanie płynnością obejmuje również działania mające na celu terminowe uzyskiwanie od kontrahentów zapłaty za dostarczone towary i usługi, pozyskiwanie funduszy (w tym unijnych), kredytów czy optymalne gospodarowanie wolnymi środkami. W praktyce jednak najważniejsze jest zapewnienie regulowania bieżących zobowiązań.  

Usługi zarządzania płynnością pozwalają przedsiębiorcom lepiej orientować się w bieżących przepływach finansowych i umożliwiają szybkie księgowanie. Właściciel firmy korzystający z takich usług może też zmniejszyć koszty osobowe. Nie musi bowiem poświęcać czasu swoich pracowników na realizację żmudnych uzgodnień płatności z fakturami. 

Więcej w Gazecie Prawnej z 10 września 2009 r.