Wypadek przedsiębiorcy w drodze do pracy

Rzeczpospolita (2009-09-15), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

wrz 16, 2009

Prowadzący działalność, który ulegnie wypadkowi, może otrzymać:

– zasiłek chorobowy – przysługuje do 182 dni w roku,

– świadczenie rehabilitacyjne – wypłaca się je po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, gdy dalsze leczenie rokuje odzyskanie zdolności do pracy; do 360 dni,

– jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy prowadzeniu działalności – wynosi 589 zł za 1 procent uszczerbku na zdrowiu,

– rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy – przepisy wymagają, by zainteresowani mieli odpowiednio długi staż pracy oraz by do utraty zdrowia doszło w okresie ubezpieczenia lub nie dłużej niż po upływie 18 miesięcy od jego zakończenia.

Należy jednak mieć na uwadze wyrok Sądu Najwyższego  (sygn. I UK 60/09), zgodnie z którym przedsiębiorca, który miał wypadek, wracając z pracy do domu, nie otrzyma odszkodowania z ZUS, gdyż nie prowadził w tym czasie działalności gospodarczej.

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą rejestruje swoje firmy w miejscu zamieszkania. Może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy nie przysługuje bowiem, jeśli wydarzy się on w trakcie podróży powrotnej przedsiębiorcy do domu. Gdyby zaś zainteresowany potrafił udowodnić, że jechał do siedziby firmy, by dalej zajmować się prowadzoną działalnością, mógłby liczyć na to świadczenie.

Wypadek przy pracy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowi nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, czyli z wykonywaniem zwykłych czynności w trakcie prowadzenia działalności pozarolniczej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 września 2009 r.