Czy odbywający staż będzie pracował w systemie zmianowym?

Gazeta Prawna (2009-09-15), autor: Anna Puszkarska , oprac.: GR

wrz 16, 2009

Czy bezrobotny skierowany na staż musi pracować także w porze nocnej i w systemie zmianowym, jeśli takie są potrzeby pracodawcy?

Nie. Odbywanie przez bezrobotnego stażu w porze nocnej lub w systemie zmianowym będzie wymagać udzielenia zgody przez starostę. Szczegółowe warunki odbywania stażu określa obecnie rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 185, poz. 1912 z późn. zm.).

Od 17 września 2009 r. zagadnienia te będzie jednak regulować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Nowe przepisy określają m.in. normy czasu pracy osób odbywających staż. Zgodnie z ich treścią czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie będzie mógł przekraczać ośmiu godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – siedmiu godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Bezrobotny nie będzie mógł odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym ani w godzinach nadliczbowych.

Starosta będzie jednak mógł wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie zmianowym, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 września 2009 r.