Kto może uniknąć rozliczania VAT

Rzeczpospolita (2009-09-15), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

wrz 16, 2009

Podatnicy zwolnieni podmiotowo od VAT powinni cały czas monitorować wartość przychodów. Muszą bowiem wychwycić moment, kiedy ich sprzedaż przekroczy 50 tys. zł.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podmioty, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 50 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku – jest to jednak istotne tylko dla podatników czynnych, którzy chcą ponownie skorzystać ze zwolnienia. To dlatego, że zwolnieni nie ewidencjonują podatku.
 
Obliczając wysokość sprzedaży zobowiązującej do rejestracji VAT, nie bierze się pod uwagę usług opodatkowanych za granicą. To dlatego, że art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nakazuje uwzględniać tylko sprzedaż opodatkowaną. Potwierdza to m.in. interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 31 lipca 2008 r. (IP-PP2-443-790/08-2/AZ). 
 
Do wartości sprzedaży porównywanej z limitem nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych przekroczy kwotę 50 000 zł, to zwolnienie traci moc. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o VAT naliczony wynikającą z dokumentów celnych, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia. Muszą być jednak spełnione dwa warunki: podatnik musi sporządzić spis z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu oraz konieczne jest przedłożenie w urzędzie skarbowym tego spisu w ciągu dwóch tygodni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

Podatnicy mogą z własnej woli zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego od VAT. W tym celu muszą pisemnie zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego. Trzeba tego dokonać przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia. Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność, muszą zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego przed dniem wykonania pierwszej opodatkowanej czynności.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 września 2009 r.