Po rozwiązaniu spółki potrzebny remanent

Rzeczpospolita (2009-09-15), autor: JB , oprac.: GR

wrz 16, 2009

Likwidacja spółki cywilnej wiąże się ze spełnieniem licznych obowiązków, w tym m.in. przygotowaniem spisu z natury.
 
Jednym z obowiązków, których trzeba dopełnić po rozwiązaniu spółki, jest konieczność przygotowania spisu z natury towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, a przy nabyciu których spółka odliczyła podatek naliczony. Jeśli zatem przy zakupie spółka VAT nie odliczyła, bo nie miała do tego prawa, to towaru nie musi w spisie umieszczać.

Spis należy sporządzić według stanu na dzień rozwiązania spółki. Podstawa opodatkowania objętych nim towarów ustalana jest zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu rozwiązania spółki.

Do załatwienia pozostaje jeszcze sprawa związana z ewentualnym zwrotem VAT (gdy w ostatniej deklaracji podatek naliczony przewyższa należny). W takiej sytuacji do deklaracji podatkowej trzeba dołączyć umowę spółki aktualną na dzień jej rozwiązania oraz wykaz rachunków bankowych byłych wspólników. Zwrot podatku następuje w proporcjach uwzględniających prawo do udziału w zysku określone w umowie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 września 2009 r.