Księga przychodów i rozchodów – zsumuj przychody oraz koszty, czasami zrób remanent

Rzeczpospolita (2009-09-16), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

wrz 17, 2009

Księgę przychodów i rozchodów trzeba prowadzić tak, aby można było na jej podstawie obliczyć dochód z działalności. Przedsiębiorcy muszą więc na bieżąco wpisywać przychód firmy i wydatki na jej prowadzenie.

Po zsumowaniu kosztów odejmujemy je od przychodów i wychodzi nam dochód. Na jego podstawie obliczamy zaliczkę. Oczywiście, przy ustalaniu zaliczki np. za sierpień musimy uwzględnić przychody i koszty od początku roku oraz wcześniej zapłacone zaliczki.

Dochód możemy też obliczyć za pomocą różnicy remanentów. Można go bowiem sporządzać również na koniec miesiąca (ale np. na koniec roku jest obowiązkowy). Co musi się znaleźć w remanencie, określa szczegółowo rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jak obliczyć dochód z uwzględnieniem remanentu? Mówi o tym art. 44 ust. 2 oraz art. 24 ust. 2 ustawy o PIT.

W pewnych sytuacjach wyliczenie dochodu za pomocą różnicy remanentów może się okazać korzystne dla podatnika.

0 zamiarze sporządzenia remanentu trzeba poinformować urząd skarbowy. Musimy to zrobić przynajmniej siedem dni wcześniej. Skutki przeoczenia tego obowiązku mogą być opłakane.

Przekonał się o tym jeden z przedsiębiorców. Nie zawiadomił urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury i fiskus sam wziął się do ustalenia jego dochodu – według zasad ogólnych. Wymierzył przedsiębiorcy zaległość podatkową. Sprawa trafiła aż do NSA (wyrok z 10 marca 2005 r., FSK 1602/04), ale i tu przyznano rację fiskusowi.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 września 2009 r.