Brak zaległości podatkowych może potwierdzić tylko fiskus

Rzeczpospolita (2009-09-17), autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

wrz 18, 2009

Po zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach konieczne w momencie starania się o kredyt musimy udać się do swojego urzędu skarbowego.

W celu uzyskania zaświadczenia wystarczy przygotować wniosek w którym poza danymi wnioskodawcy oraz oznaczeniem organu, do którego go kierujemy, podajemy również zakres żądania. Niezbędne jest też wskazanie NIP. Przed wydaniem zaświadczeń organ ustali, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Dokument potwierdzający fakt niezalegania w podatkach, ewentualnie stwierdzający stan zaległości podatkowych, fiskus wydaje po konsultacjach z organami podatkowymi, od których otrzymał do realizacji tytuły wykonawcze, lub z innymi organami.

Jeśli zdarzyło się, że podatnikowi odroczono termin płatności podatku lub rozłożono jego zapłatę na raty, w zaświadczeniu fiskus zamieszcza informację, że podatnik nie zalega z zapłatą. Informację o odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu go na raty, organ podatkowy może zamieścić w zaświadczeniu tylko wtedy, gdy zażąda tego podatnik. Dodatkowo jeśli odroczono zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub rozłożono ją na raty, przyjmuje się, że podatnik – do dnia upływu terminów płatności odroczonej zaległości lub raty – nie posiada zaległości podatkowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 września 2009 r.