Kiedy można otrzymać certyfikat księgowy

Rzeczpospolita (2009-09-22), autor: AGA , oprac.: GR

wrz 23, 2009

Jeśli pracownik zdobył wykształcenie wyższe w jednej z jednostek uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, spełnia określone w ustawie o rachunkowości warunki, tym samym może ubiegać się o certyfikat księgowego.

Potrzebny będzie mu wniosek o wydanie certyfikatu księgowego określony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie obejdzie się też bez informacji z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzonej datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w art.  9 ustawy o rachunkowości.

Trzeba będzie również przedstawić dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki w księgowości.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 września 2009 r.