Zmiany w oprogramowaniu nie trzeba amortyzować

Rzeczpospolita (2009-09-23), autor: KPT , oprac.: GR

wrz 24, 2009

Firma, która przeznacza środki na modyfikację programu komputerowego, od razu zalicza je do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie (nr IP-PB5/423-419/09-2/JC).

Po przyjęciu programu do używania, w razie wystąpienia takiej konieczności wnioskodawca zleca dostawcy oprogramowania albo innej firmie informatycznej dokonanie zmian. Mają one na celu udoskonalenie oprogramowania lub jego uaktualnienie.

Rezultaty tych prac nie są objęte umową licencyjną. Nie powodują też przeniesienia praw autorskich lub pokrewnych.

Izba Skarbowa wskazała, że art. 16b ustawy o CIT zawiera zamknięty katalog składników majątku stanowiących wartości niematerialne i prawne. Wymienia on m.in. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz licencje. Skoro zawarte umowy nie powodują przeniesienia tych praw, to nie powstaje nowy składnik wartości niematerialnych i prawnych. Jednocześnie przepisy o podatku dochodowym nie przewidują możliwości ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 września 2009 r.