Jakie kryteria doboru pracowników do zwolnień nie są dyskryminujące

Dziennik Gazeta Prawna (2009-09-24), autor: Ewa Drzewiecka , oprac.: GR

wrz 24, 2009

Zwolnienia grupowe oznaczają dla pracodawcy obowiązek doboru pracowników do zwolnień przy zastosowaniu zgodnych z prawem, sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów. Zgodność z prawem obejmuje zakaz dyskryminacji. Zatem wybór do zwolnienia pracowników zatrudnianych terminowo, tylko ze względu na rodzaj ich umowy o pracę, będzie dyskryminujący, a zatem niedopuszczalny. Pracodawca obowiązany jest natomiast stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników i wyników ich pracy.

Oznacza to, że najważniejszymi kryteriami doboru do zwolnienia powinny być: przydatność pracownika do pracy, jego umiejętności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowy przebieg pracy (praca nienaganna), kwalifikacje zawodowe oraz jego staż pracy, przy czym zakładowy staż pracy nie może być jedynym kryterium typowania pracowników do rozwiązania z nimi stosunków pracy w ramach zwolnień grupowych.

Nie powinny to być także jedynie wysokie zarobki pracownika, z pominięciem poziomu kwalifikacji zawodowych, stażu pracy oraz stosunku do obowiązków pracowniczych.

Więcej w Dzienniku Gazeta Prawna z 24 września 2009 r.