Jak traktować pracownika czekającego na orzeczenie o niepełnosprawności

Rzeczpospolita (2009-09-25), autor: Edyta Sieradzka , oprac.: GR

wrz 28, 2009

Ciągłość trwania niepełnosprawności istnieje, jeżeli z treści orzeczenia wydanego po upływie ważności poprzedniego orzeczenia wynika, że niepełnosprawność trwała nieprzerwanie w okresie między utratą ważności poprzedniego orzeczenia a wydaniem obecnego.

Osoba, która dostarcza pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności pierwszy raz, wliczana jest do wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia następującego po dniu dostarczenia pracodawcy tego orzeczenia. W przypadku gdy orzeczenie wydane na czas określony wygasa, a osoba niepełnosprawna nie przedstawi w zakładzie nowego orzeczenia, należy ją traktować jako osobę pełnosprawną aż do przedstawienia przez nią pracodawcy ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W sytuacji gdy brak ciągłości orzeczenia o niepełnosprawności, po uzyskaniu przez pracownika prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli treść wyroku lub orzeczenia się temu wyraźnie nie sprzeciwia – nie ma przeszkód prawnych do dokonania korekt w tym zakresie oraz odpowiedniego dostosowania zakresu uprawnień pracowniczych uzależnionych od stopnia niepełnosprawności pracownika.

Ciągłość trwania niepełnosprawności istnieje, jeżeli z treści orzeczenia wydanego po upływie ważności poprzedniego orzeczenia wynika, że niepełnosprawność trwała nieprzerwanie w okresie między utratą ważności poprzedniego orzeczenia a wydaniem obecnego. Informacja o ciągłości orzeczenia zawarta jest w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w postaci daty lub okresu powstania niepełnosprawności.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 września 2009 r.


Czas pracy pracowników niepełnosprawnych oraz inne trudne zagadnienia dotyczące czasu pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Sosnowiec, Gdańsk, Kraków, Rzeszów, Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Zielona Góra)

zobacz więcej »