Z korektą deklaracji podatkowej lepiej nie zwlekać

Rzeczpospolita (2009-09-29), autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

wrz 30, 2009

Nie wystarczy złożyć korektę deklaracji z wyjaśnieniem, by uniknąć odpowiedzialności. Trzeba jeszcze niezwłocznie wpłacić kwotę ujawnionej nieprawidłowości.
 
Złożenie korekty wraz z uzasadnieniem jej przyczyny jest tylko jednym z dwóch warunków, jakie muszą być spełnione by można było uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej. Drugim jest zapłacenie w całości należności publiczno-prawnej uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie. Trzeba to zrobić niezwłocznie lub w wyznaczonym przez uprawniony organ terminie.

Kwota stanowiąca wynik kontroli musi zostać wpłacona na konto właściwego urzędu skarbowego. Według ustawy o kontroli skarbowej kontrolowany może w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, o którym mowa w art. 290 ordynacji, skorygować złożoną wcześniej deklarację podatkową w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym (art. 14C ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej). A w wypadku korekty następującej po kontroli przeprowadzonej przez urząd – dołączyć wskazanie, że korekta ma związek z tym postępowaniem.

Podatnicy mają obowiązek zawiadomić urząd kontroli skarbowej o złożonej korekcie deklaracji podatkowej związanej z prowadzonym postępowaniem kontrolnym.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 września 2009 r.