Skręcenie nogi to też wypadek przy pracy

Rzeczpospolita , autor: Ewa Drzewiecka , oprac.: GR

paź 1, 2009

Podczas obsługiwania maszyny pracownica skręciła staw skokowy. Wypełniając dokumenty dotyczące przebiegu tego wypadku w zakładzie, podała, że jest możliwe skręcenie nogi, ponieważ swoją pracę wykonuje również obsługując pedały.

Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy. Aby miał miejsce taki wypadek, muszą wystąpić trzy elementy: nagłość, przyczyna zewnętrzna i związek z pracą. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną przyczyną nieszczęścia było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów o ochronie życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 września 2009 r.