Jak liczyć miesięczny wymiar czasu pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy (2009-10-02), autor: PIP , oprac.: GR

paź 2, 2009

W jaki sposób powinien zostać prawidłowo obliczony wymiar czasu pracy w danym miesiącu i jaki wpływ na taki wymiar mają przypadające w tym okresie święta?

Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy

Zgodnie z nowym art. 130 § 1 Kodeksu pracy obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

A zatem przykładowo w styczniu 2008 r. wymiar czasu pracy zgodnie z wyżej cytowanym przepisem wyniesie 3 pełne tygodnie pomnożone przez 40 godzin, co da w efekcie 120 godzin, oraz osiem dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego tj. od 1 do 4 stycznia i od 28 do 31, czyli 8 pomnożone przez 8. Wynik uzyskany w taki sposób to 184 godziny.

Ale oczywiście należy pamiętać, że wymiar czasu pracy ulega pomniejszeniu o święta przypadające w inny dzień niż niedziela. Zgodnie bowiem z § 2 art. 130 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W styczniu 2004 r. uzyskane 184 godziny musimy pomniejszyć o 8 godzin z tytułu święta przypadającego we wtorek 1 stycznia tj. Nowego Roku.

Reasumując, wymiar styczniowy czasu pracy wynosi:

(3 x 40) + (8 x 8) – 8 = 176 godzin do przepracowania.Trudne zagadnienia dotyczące czasu pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Sosnowiec, Gdańsk, Kraków, Rzeszów, Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Zielona Góra)
zobacz więcej »