Prawo do emerytury na nowych zasadach nie zależy od stażu ubezpieczeniowego

Rzeczpospolita (2009-10-02), autor: Jan Kalicki , oprac.: GR

paź 5, 2009

Do uzyskania świadczenia wystarczy, że kobieta skończy 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Choć czasem dobrze jest też mieć odpowiednią ilość okresów składkowych i nieskładkowych.
 
Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. nabywają prawo do emerytury na podstawie art. 24 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po ukończeniu 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). W tym wypadku nie jest konieczne udowodnienie określonego wymiaru okresów składkowych i nieskładkowych, jak ma to miejsce w odniesieniu do osób urodzonych przed 1949 r. przechodzących na emeryturę ustalaną według dotychczasowych zasad.

Posiadanie odpowiedniego stażu może mieć jednak znaczenie przy obliczeniu emerytury również dla osób urodzonych po 1948 r. Będzie tak w sytuacji, gdy wyliczona kwota świadczenia, wraz z ewentualnym zwiększeniem przysługującym za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz emeryturą kapitałową wypłacaną ze środków zgromadzonych w OFE, jest niższa od kwoty najniższej emerytury (obecnie 675,10 zł).

Wówczas na podwyższenie emerytury do tej gwarantowanej kwoty mogą liczyć osoby, które udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 października 2009 r.