Otwarty rynek – zatrudnienie osób niepełnosprawnych bez obowiązkowych kontroli PIP

Rzeczpospolita (2009-10-05), autor: Tomasz Zalewski , oprac.: GR

paź 6, 2009

Walka o miejsca pracy dla niepełnosprawnych może spowodować pogorszenie warunków, w jakich przyjdzie takim osobom pracować. Wszystko przez nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przygotowywaną w sejmowej komisji „Przyjazne państwo”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca musi uzyskać opinię PIP o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Zdaniem przedsiębiorców przepis ten, utrudnia zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Dlatego pojawił się postulat uproszczenia procedury związanej z organizacją stanowiska dla niepełnosprawnego. Zgodnie z projektem firmy z otwartego rynku nadal będą miały obowiązek dostosowania miejsca pracy niepełnosprawnego, ale bez wymogu zgłaszania tego do PIP. Nie będzie też obowiązkowej kontroli, czy miejsce jest dostosowane właściwie.

– Trzeba podejmować różne działania, które mogą zachęcić firmy do zatrudniania niepełnosprawnych. Oczywiście ocenialiśmy, czy zniesienie obowiązku powiadamiania PIP nie odbije się negatywnie na zdrowiu tych osób. Zawsze mogą zajść takie wypadki, sądzę jednak, że zmiana przepisów nie pogorszy sytuacji pracowników. Jeśli zatrudniony widzi, że firma niedostatecznie przystosowała stanowisko do jego ułomności, może zawsze zwrócić się do PIP z prośbą o pomoc. – mówi Alina Wojtowicz-Pomierna, wicedyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 października 2009 r.