Podatki – za rozliczenie odpowiada przedsiębiorca, a nie biuro

Rzeczpospolita (2009-10-05), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

paź 6, 2009

Gdy masz problemy z prowadzeniem podatkowej księgi, możesz oddać ją do biura rachunkowego. Jednak w razie błędu i tak będziesz odpowiadał za zaniżony podatek.

Podatnik może domagać się odszkodowania od biura na podstawie przepisów prawa cywilnego. Zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest bowiem do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Nie można natomiast przenieść na biuro odpowiedzialności za zobowiązania wobec fiskusa. Jak wynika z art. 26 ordynacji podatkowej, odpowiada za nie sam podatnik.

Biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość klienta, nie jest za niego podatnikiem. Nie jest też płatnikiem (to podmiot zobowiązany do obliczenia podatku, pobrania go od podatnika i wpłacenia do urzędu skarbowego). Biuro to tylko przedsiębiorca, z którym podpisaliśmy umowę na wykonanie konkretnej usługi. 

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 października 2009 r.