Jak rozliczać koszty w księgach rachunkowych?

Dziennik Gazeta Prawna (2009-10-06), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

paź 6, 2009

W księgach rachunkowych koszty ujmuje się w okresach, których dotyczą. Nie ma znaczenia, kiedy zostały faktycznie poniesione.

Zgodnie z ustawą o PIT pensje np. za grudzień wypłacone pracownikom w styczniu stanowią koszt w styczniu. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PIT co do zasady kosztem uzyskania przychodów nie są niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty.

Zgodnie ze zmianą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. stanowią one jednak koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostki zobowiązane są ujmować wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że zarówno wynagrodzenia, jak i związane z nimi składki ZUS w księgach rachunkowych powinny zostać ujęte jako koszt w okresie, którego dotyczą.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 października 2009 r.