Jak ustalić wzrost zatrudnienia netto?

Dziennik Gazeta Prawna (2009-10-06), autor: Szczepan Wroński , oprac.: GR

paź 6, 2009

Zgodnie z przepisami jednym z warunków uzyskania przez pracodawcę dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika jest wzrost zatrudnienia netto.

Biorąc pod uwagę regulacje dotyczące ustalania stanu zatrudnienia, przez zatrudnienie netto należy rozumieć zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 października 2009 r.