Podatek dochodowy od płacy za nadgodziny

Rzeczpospolita (2009-10-06), autor: BON , oprac.: GR

paź 6, 2009

Czy od wypłaconego pracownikowi odszkodowania za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych pracodawca powinien pobrać podatek?

Pracodawca, wypłacając po ustaniu zatrudnienia należności ze stosunku pracy z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, na podstawie zawartej ugody sądowej, jest obowiązany obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Świadczenie to, jako związane ze stosunkiem pracy, należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Na prawidłowość takiego postępowania zwróciła uwagę IS w Warszawie w interpretacji z 19 marca 2009 r. (IPPB2/415-1625/08-5/AS). Czytamy w niej: „zasadnym przy tym jest podkreślenie, że gdyby pracodawca wypłacał pracownikowi wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w sposób i na zasadach kodeksu pracy, od wynagrodzeń tych byłby zobowiązany pobrać zaliczki na podatek dochodowy. Zatem pracownik otrzymujący przychód z tego źródła, jakkolwiek uzyskany w terminie późniejszym, nie może być w uprzywilejowanej sytuacji podatkowej w stosunku do innych pracowników, otrzymujących takie przychody w terminie”.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 października 2009 r.Trudne zagadnienia dotyczące czasu pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Gdańsk, Sosnowiec, Kraków, Rzeszów, Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Zielona Góra)

zobacz więcej »