Pies asystujący musi mieć specjalny certyfikat

Rzeczpospolita (2009-10-05), autor: JAM , oprac.: GR

paź 6, 2009

Niepełnosprawny, któremu podczas zakupów towarzyszy czworonóg, będzie musiał legitymować się dokumentem potwierdzającym umiejętności zwierzęcia.

Art. 20a ustawy o rehabilitacji gwarantuje osobom niepełnosprawnym możliwość wejścia z psem asystującym do budynków użyteczności publicznej i korzystania z transportu publicznego. Wymaga, aby miał on uprząż, świadectwo szczepień i certyfikat.

Warunki jakim musi odpowiadać, zawiera opracowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów psów asystujących, wydawania certyfikatów i rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. 

Certyfikaty dla psów asystujących będą mogły wydawać tylko podmioty, które uzyskają wpis w rejestrze prowadzonym przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

W dokumencie znajdzie się m.in. rasa, imię oraz data urodzenia psa, imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej oraz numer wpisu do rejestru podmiotu, który go wydał.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 października 2009 r.