Rozkład czasu pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (2009-10-07), autor: PIP , oprac.: GR

paź 7, 2009

Czy możliwe jest ustalenie rozkładu czasu pracy, zgodnie z którym w niektórych tygodniach pracownik będzie pracował sześć dni, a w innych tylko trzy lub cztery dni? Czy też w każdym tygodniu musi być dzień wolny wynikający z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?

Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy

Po nowelizacji działu szóstego Kodeksu pracy ustawą z 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 301) pięciodniowy tydzień pracy ma charakter podstawowej zasady regulacji czasu pracy. Nie ma przeszkód prawnych, aby w ramach przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy pracodawca sporządzał rozkład czasu pracy zgodnie ze swoimi potrzebami, tzn. wyznaczając w niektórych tygodniach pracę przez 6 dni, pod warunkiem odpowiedniego zmniejszenia liczby dni pracy w pozostałych tygodniach okresu rozliczeniowego. Wynika to z dotychczasowego brzmienia art. 129 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Jeżeli ustawodawca opatrzył przymiotem przeciętności liczbę godzin w tygodniu, oczywistym staje się, że przeciętna jest również liczba dni. Aby jednak zapobiec sporom w tym zakresie, zgodnie z nowym brzmieniem art. 129 § 1 Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Nie ma już zatem żadnych wątpliwości, że liczba dni w tygodniu ma także przeciętny charakter.

Należy pamiętać jednak, że sporządzanie rozkładu czasu pracy na większą liczbę dni w przyjętym okresie rozliczeniowym, niż wynikałoby to z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, stanowi wykroczenie polegające na naruszeniu przepisów o czasie pracy i zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy podlega karze grzywny.Trudne zagadnienia dotyczące czasu pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Gdańsk, Sosnowiec, Kraków, Rzeszów, Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Zielona Góra)
zobacz więcej »