Wszystko o ulgach podatkowych…

SUPER NOWOŚCI , autor: Barbara Drążek , oprac.: GR

mar 22, 2007

Przekazałam 200 zł na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Czy mogę skorzystać z ulgi z tytułu darowizn.
Tak, jest to bowiem darowizna przekazana na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, tj. na ochronę zwierząt, na rzecz organizacji, która jest organizacją pozarządową. Takie darowizny podlegają odliczeniu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust.l pkt 9 lit. a ustawy), o ile jest to wpłata na konto towarzystwa i nie przekracza 6 proc. dochodu.

Syn oddawał krew. Ale nie znalazłam rubryki, w której mógłby uwzględnić to odliczenie. Jak mogę skorzystać z tej ulgi

Ulga ta obowiązuje dopiero od stycznia 2007 r. Krwiodawcy nie mogą z niej skorzystać przy rozliczeniach za 2006 r. Taka możliwość będzie dopiero za rok.

Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

W 1998 r. zaczęłam oszczędzać w kasie mieszkaniowej. Korzystałam z ulgi mieszkaniowej, wykorzystując jej limit. W 2001 r. scedowałam oszczędzanie na córkę, która nadal oszczędza w kasie, ale nie może nic odliczyć. Czy nie muszę oddawać ulgi Córka nadal przedłużyła okres oszczędzania w kasie. Ale ceny mieszkań stale rosną. By je kupić musiałaby wziąć kredyt. Niestety, nie uzyska go z powodu niskich dochodów. Ja mam zdolność kredytową, czy mogę z powrotem przejąć oszczędzanie

Dopóki trwa oszczędzanie przez córkę, nie traci Pani ulgi. Nie ma tu określonego okresu, jak długo te oszczędności muszą być gromadzone. Jednak w momencie wypłaty środków muszą być one przeznaczone na cele mieszkaniowe. Niestety, w przypadku, gdyby córka chciał scedować umowę na panią, musiałaby zapłacić od całości podatek, bo cesji bez opodatkowania można dokonać tylko na dzieci.

Odsetkowa

W 2004 r. zaciągnąłem kredyt mieszkaniowy. W ub. roku spłaciłem go nowym (tańszym) kredytem. Czy mogę skorzystać u ulgi odsetkowej Nie. Ulgą nie obejmuje bowiem odliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego. By skorzystać z ulgi odsetkowej, pieniądze z kredytu muszą być wydane wyłącznie na cele mieszkaniowe takie jak: budowa budynku mieszkalnego, wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowego mieszkania od gminy albo dewelopera, nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne, przebudowa strychu, suszarni.

Więcej Super Nowości.