Kto ustala normy pracy niepełnosprawnych pracowników?

Rzeczpospolita (2009-10-09), autor: Monika Misztal , oprac.: GR

paź 12, 2009

Zatrudniamy osoby niepełnosprawne, w tym upośledzone umysłowo. Czy osoby te mogą wykonać więcej wadliwych produktów, aniżeli zakład uznaje za normę?

Jeśli chodzi o istnienie norm wykonania konkretnych produktów, podobnych do niegdysiejszych norm branżowych, to odpowiedź brzmi nie. Pracodawca sam ustala normy obowiązujące w jego firmie.

Jeśli praca pracowników z upośledzeniem umysłowym znacznie odbiega od pracy pozostałej części załogi, a firma ma wątpliwości co do możliwości wykonywania danego zawodu przez konkretną osobę, to może: zwrócić się o pomoc do doradcy zawodowego lub zatrudnić osobę pomagającą w pracy pracownikom niepełnosprawnym w zakresie czynności trudnych lub niemożliwych do wykonania przez nich, jeśli jest to uzasadnione wykonywaną przez te osoby pracą; na zatrudnienie takiego asystenta można otrzymać dofinansowanie na podstawie art. 26d ustawy o rehabilitacji (…)

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 października 2009 r.