Korzyści płynące z usługi faktoringu

Gazeta Finansowa (2009-10-09), autor: Dawid Naglik , oprac.: GR

paź 12, 2009

Faktoring jest usługą łącząca w sobie elementy wspomagania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i poprawy płynności. Może więc być z powodzeniem stosowany w transakcjach zagranicznych realizowanych przez podmioty z sektora MSP.

Korzyści, które osiąga przedsiębiorca-eksporter z faktoringu, są trojakiego rodzaju.

1. W zakresie obsługi faktor przejmuje na siebie zarządzanie portfelem nabytych wierzytelności, w tym księgowanie faktur, płatności i korekt, wyjaśnianie z odbiorcami reklamacji i różnic w płatnościach oraz uzgadnianie sald. Dodatkowo faktor, jako właściciel wierzytelności, troszczy się o terminową ich spłatę, a w razie istotnych opóźnień realizuje funkcje windykacyjne. Faktorzy uwzględniają również różnice kulturowe w komunikacji z odbiorcami zagranicznymi. Dysponują też wiedzą na temat podstawowych aspektów prawa i księgowości w krajach będących głównymi kierunkami polskiego eksportu. Korzystając z obsługi faktora, przedsiębiorca z sektora MSP oszczędza na tworzeniu u siebie wielojęzykowego i rozbudowanego działu administrowania należnościami.

2. W transakcjach zagranicznych dominuje faktoring pełny, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców. W takim wariancie umowy, faktor nie tylko przejmuje ryzyko, ale również weryfikuje odbiorców. Polega to na sprawdzaniu ich moralności płatniczej we wszystkich dostępnych źródłach, m.in. w wywiadowniach gospodarczych oraz systemach wymiany informacji prowadzonych przez ubezpieczycieli należności. Weryfikacja odbywa się także u zagranicznych partnerów faktora.
 
3. Bardzo istotnym elementem faktoringu w transakcjach zagranicznych jest finansowanie należności. Część faktorów oferuje zaliczkowanie w najbardziej popularnych walutach transakcyjnych – tj. EUR i USD. Jeżeli przedsiębiorca jest jednocześnie importerem i eksporterem, to nie tylko przyjmuje płatności w walucie, ale także wydatkuje środki walutowe. Opłaca się więc w takim przypadku skorzystać właśnie z opcji faktoringu walutowego, ponieważ nie ponosi się dodatkowych kosztów związanych ze sprzedażą i nabywaniem waluty.

Więcej w Gazecie Finansowej z 9 października 2009 r.