Leasing – kiedy opłata inicjalna będzie twoim kosztem

Rzeczpospolita (2009-10-12), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

paź 13, 2009

Z reguły przed rozpoczęciem leasingu korzystający musi wpłacić opłatą inicjalną, czasem nazywaną czynszem zerowym. Jest ona kosztem uzyskania przychodu. Trwa jednak spór o to, w którym momencie.

Dotychczasowe orzecznictwo stoi na stanowisku, że powinna być zaliczona jednorazowo
bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 sierpnia 2008 r. (III SA/Wa 221/08).

Organy podatkowe mają jednak w tej kwestii odmienne zdanie i uważają, że opłata inicjalna powinna być zaliczana do kosztów proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu.
Dotyczy to podatników prowadzących księgi rachunkowe i podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałową.
 
Natomiast organy podatkowe nie mają zastrzeżeń co do jednorazowego zaliczenia w koszty opłaty inicjalnej przez podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów metodą kasową. Potwierdza to m.in. Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 lipca 2009 r. (ILPB1/415-48B/09-2/TW).

Zatem podatnicy prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów, którzy nie wybrali metody memoriałowej (prowadzają metodą kasową), zaliczają wydatki na opłatę inicjalną w koszty w miesiącu, w którym została wystawiona dotycząca jej faktura, niezależnie od tego, jak długo ma trwać umowa leasingu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 października 2009 r.