Jak udokumentować pracę w szczególnych warunkach?

Dziennik Gazeta Prawna (2009-10-13), autor: Katarzyna Wiśniewska , oprac.: GR

paź 14, 2009

Pracownik z tytułu wykonywania uciążliwej pracy zamierza w maju 2010 r. przejść na emeryturę pomostową. Od 12 maja 1988 r. do 30 czerwca 1995 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach przy kuciu ręcznym w kuźni przemysłowej. Na potwierdzenie tego faktu posiada świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach, z którego wynika, że praca jest wymieniona w wykazie A. Powołane jest również zarządzenie resortowe ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego z 29 czerwca 1985 r. i stanowisko pracy „kowal”, na jakim był zatrudniony.

Czy tak samo pracodawca powinien potwierdzić pracę przy kuciu ręcznym w kuźniach, którą wykonuje obecnie i która jest wymieniona również w ustawie o emeryturach pomostowych? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.

Nie. Okresy pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, które określa ustawa o emeryturach pomostowych, pracodawca potwierdza w inny sposób. W załączniku nr 1 do ustawy wykazano rodzaje prac w szczególnych warunkach, a w załączniku nr 2 rodzaje prac o szczególnym charakterze. Natomiast szczegółowy wykaz stanowisk takich prac ustala sam pracodawca.

Oznacza to, że pracodawca będzie zobowiązany prowadzić rejestr stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także ewidencję pracowników wykonujących te prace. ZUS na podstawie danych otrzymanych od pracodawcy będzie prowadził centralny rejestr stanowisk pracy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 października 2009 r.