Komu i na jakich zasadach przysługuje ulga rehabilitacyjna

Gazeta Wyborcza (2009-10-14), autor: Piotr Skwirowski , oprac.: GR

paź 15, 2009

Aby skorzystać z odliczeń wydatków na rehabilitację, trzeba posiadać jeden z poniższych dokumentów:

– orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;

– decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową;

– orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat.,

– a także wydatki muszą być udokumentowane (rachunki, faktury czy bilety).

Nie trzeba dokumentować wydatków na:

– opłacenie przewodników osób niewidomych,

– utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika,

– używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej.

Z odliczeń wydatków rehabilitacyjnych mogą korzystać podatnicy, na których utrzymaniu pozostają niepełnosprawni: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Jest jednak warunek – dochody tych osób niepełnosprawnych w roku podatkowym nie mogą przekraczać 9120 zł.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczać wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON lub ze środków NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które odpisują ją od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Więcej w Gazecie Wyborczej z 14 października 2009 r.