Dokument nie musi być wystawiany tylko na firmę

Rzeczpospolita (2009-10-15), autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

paź 16, 2009

Faktura na oboje małżonków nie pozbawi podatnika możliwości odliczenia wynikającego z niej podatku, jeśli tylko udokumentowany nią wydatek będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Faktura na oboje małżonków nie pozbawi podatnika możliwości odliczenia wynikającego z niej podatku, jeśli tylko udokumentowany nią wydatek będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 6 sierpnia 2008 r. (TPP-P1/443-519/09-5/IG).
 
Faktura będąca podstawą do odliczenia powinna zawierać elementy wymienione w § 5 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212, poz. 1337).

Jeśli zatem osoba jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą, kupione towary będą służyły prowadzonej działalności, a faktura otrzymana przez nią z tytułu nabycia towarów zawierać będzie jego numer VAT, to będzie przysługiwało prawo do odliczenia wynikającego z faktury podatku naliczonego. Prawo to będzie przysługiwało w takim zakresie, w jakim wydatek udokumentowany fakturą wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych. Wystawienie faktury na oboje małżonków nie pozbawia bowiem podatnika możliwości odliczenia podatku wynikającego z takiej faktury.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 października 2009 r.