Czy na twoje konto wpływają składki…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Ostrowska , oprac.: GR

mar 22, 2007

Każdy członek funduszu emerytalnego co najmniej raz w roku otrzymuje pisemną informację o stanie swojego rachunku w OFE. Podobne pismo wysyła ZUS. Warto przestudiować je uważnie i sprawdzić, czy nie ma żadnych błędów.

Listów z funduszu emerytalnego i ZUS wielu z nas być może w ogóle nie otwiera, a tymczasem są tam cenne informacje dotyczące oszczędności emerytalnych.

Na wyciągach otrzymywanych z otwartego funduszu emerytalnego znajdują się wszystkie operacje zaksięgowane na rachunku w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Są tam m.in. przekazane kwoty, daty, okresy składkowe, pobrana prowizja, kwoty zaksięgowane, ewentualne odsetki, wyniki działalności inwestycyjnej oraz inne istotne informacje.

Załóżmy, że 26 czerwca na nasze konto w funduszu emerytalnym wpłynęła z ZUS składka w wysokości 100 zł. Oznacza to, że pracodawca odprowadził ją do ZUS miesiąc wcześniej. Fundusz podaje na wyciągu wysokość składki, termin jej przekazania, wielkość opłaty, o jaką została pomniejszona składka. Jeśli opłata wynosi np. 7 proc, to od składki w wysokości 100 zł fundusz odejmie 7 zł i zostanie to odnotowane w odpowiedniej rubryce. Reszta w naszym przykładzie 93 zł zostanie zainwestowana i ta suma również będzie podana na wyciągu. 93 zł zostaną przeliczone na jednostki rozrachunkowe (tp rodzaj umownej waluty wyrażonej w złotych). Jeśli w dniu otrzymania miesięcznej składki klienta wartość jednostki wynosi np. 20 zł, to za 93 zł klient dostanie w tym dniu 4,65 jednostki. Ta liczba również znajduje się w liście z OFE. Warto pamiętać, że wartość jednostek zmienia się codziennie.

Ile już zgromadziliśmy

Fundusz emerytalny podaje też łączną ilość jednostek nabytych w ciągu 12 miesięcy oraz ilość wszystkich jednostek zgromadzonych dotychczas na rachunku. Znając te liczby, możemy łatwo policzyć, ile już odłożyliśmy na starość. Jeśli mamy w sumie 1000 jednostek, a danego dnia wartość jednostki wynosi np. 23 zł, to uzbieraliśmy 23 tys. zł.

Na wyciągu mogą znaleźć się nie tylko składki za ostatnie 12 miesięcy, ale także zaległe z lat poprzednich, nieprzekazane przez ZUS na czas.

Więcej Rzeczpospolita.