Pracodawcy zapłacą wyższe składki za pracowników

Dziennik Gazeta Prawna (2009-10-21), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

paź 22, 2009

Pracodawcy, związki zawodowe oraz pracownicy muszą opracować do końca tego roku wykazy osób wykonujących prace uprawniające do emerytur pomostowych. Podstawą powinna być ocena ryzyka przeprowadzona przez firmy.

Zebrane informacje powinny dotyczyć lokalizacji danego stanowiska pracy i wykonywanych na nim zadań. Muszą także zawierać dane osób pracujących na określonym stanowisku a także wykaz maszyn, urządzeń lub innego wyposażenia, które jest wykorzystywane na konkretnym stanowisku pracy. Dodatkowo pracodawca musi zamieścić informację o tym, jakie materiały lub operacje techniczne są wykonywane przez zatrudnionych pracowników.

Nie bez znaczenia jest także sposób i czas wykonywanych czynności. W przypadku ubiegania się o emerytury pomostowe niezbędne jest także zidentyfikowanie na konkretnym stanowisku pracy bardzo ciężkiej i ciężkiej pracy fizycznej z dokładnym podaniem wartości takiego wydatku energetycznego.

Nieco inaczej jest w przypadku oceny osób wykonujących prace o szczególnym charakterze. O ile można zmierzyć czynniki ryzyka związane z pracą w szczególnych warunkach, o tyle osoby wykonujące prace o szczególnym charakterze muszą być nie tylko wyjątkowo odpowiedzialne, ale także charakteryzować się szczególną sprawnością psychofizyczną gwarantującą wykonywanie pracy w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu publicznemu. Dodatkowo pracownicy muszą być zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Od 1 stycznia 2010 r. pracodawcy będą musieli płacić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ich wysokość będzie wynosić 1,5 proc. podstawy wymiaru na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka ta będzie obliczana, rozliczana i opłacana co miesiąc przez płatnika składek.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 października 2009 r.