Ile i w jaki sposób mogą dorabiać emeryci i renciści…

Gazeta Prawna , autor: Monika Burzyńska , oprac.: GR

mar 22, 2007

Osoby otrzymujące renty lub emerytury mogą pracować. Aby ich świadczenia nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody nie mogą przekroczyć określonych limitów. Na pytania z tym związane, w czasie redakcyjnego dyżuru telefonicznego, odpowiadały Barbara Szaszkiewicz i Monika Zawadzka z II Oddziału ZUS w Warszawie.

Czy otrzymanie akcji wpłynie na zawieszenie renty

Obecnie otrzymuję rentę. W związku z prywatyzację zakładu, w którym ostatnio pracowałem, mam otrzymać akcje pracownicze. Czy z tęgo powodu wypłata mojej renty ulegnie zawieszeniu lub zmniejszeniu

W takim przypadku nie musi pan obawiać się zmniejszenia ani zawieszenia renty bez względu na wysokość uzyskanych w ten sposób przychodów. Prawo do tego rodzaju świadczenia ulega zawieszeniu lub świadczenie to jest zmniejszane, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu określonej w przepisach służby. Uzyskanie przychodu z tytułu otrzymania akcji pracowniczych nie ma związku z prowadzeniem działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, dlatego nie jest on wliczany do przychodu mającego wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie wypłacania renty.

Więcej Gazeta Prawna.