Rząd proponuje zmianę zasad ustalania rent

Dziennik Gazeta Prawna (2009-10-22), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

paź 23, 2009

Lewica domaga się zniesienia limitów dorabiania dla rencistów. Rząd poprze jej projekt pod warunkiem zmiany zasad ustalania rent.

Renty osób urodzonych po 1948 roku mogą być liczone na podstawie tzw. kapitału emerytalnego, czyli sumy kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego. Członkowie OFE będą mieć powiększone świadczenia o składki emerytalne przekazane do II filaru.

Na wniosek zainteresowanego ZUS będzie obliczał renty z wyłączeniem okresów, za które nie płacono składek albo były one opłacane od niskiej podstawy wymiaru. Będzie to korzystne przy obliczaniu wysokości składki służącej do uzupełnienia okresów brakujących do pełnych 30 lat ubezpieczenia. Do obliczania renty przyjęto dalsze trwanie życia w wieku 65 lat.

Takie rozwiązania zawiera projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do którego dotarł DGP. Dokument ten został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i nieoficjalnie został przekazany posłom klubu Lewica.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 października 2009 r.