Szczepienia czasem bez ZUS

Rzeczpospolita (2009-10-23), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

paź 26, 2009

Szczepionka przeciwko grypie nie jest oskładkowana, gdy gwarantują ją przepisy wewnątrzzakładowe, a pracownik choć symbolicznie za nią zapłaci.

Jest grupa szczepień, które pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi. Te przeciwko grypie nie mają jednak takiego charakteru. Oczywiście, nie ma przeszkód, aby szef zaoferował je podwładnym i ustalił warunki korzystania z tego rodzaju świadczenia.

Wartość takiej szczepionki jest w myśl przepisów podatkowych dla pracownika przychodem ze stosunku pracy. Jako taki podlega zarówno opodatkowaniu, jak i oskładkowaniu.

Przychody, które nie są ozusowane, wymienia rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 26 podstawy wymiaru składek nie stanowią min. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Do takich można zaliczyć szczepionkę przeciwko grypie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 października 2009 r.