Problemy stosowania prawa przez zakłady pracy chronionej

Info Baza (2009-10-26), autor: Adam Banaszek i Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

paź 27, 2009

Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Problemy stosowania prawa przez zakłady pracy chronionej
•• ZFRON – ewidencja wpływów i wykorzystania środków.
•• Podwyższone koszty – wskazówki dotyczące aplikowania o refundacje na 2010 r.  •• Funkcjonowanie ZPChr w roku 2010  – wpływ zmian zawartych w projektach nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…) na dofinansowania do wynagrodzeń i ZFRON


Celem szkolenia jest krótkie i rzeczowe przedstawienie najtrudniejszych obecnie dla zakładów pracy chronionej zagadnień. Szczególnie wartościowe, gdyż będzie wykonane przez najbardziej wszechstronnego i doświadczonego w zakresie stosowania przepisów przez ZPChr wykładowcę – praktyka.
 
Danuta Multańska jak zwykle w sposób prosty, a jednocześnie wnikliwy przedstawi istotę problemów jakich dziesiątki rozwiązuje dla współpracujących firm – a jest szereg zagadnień, którym należy poświęcić szczególną uwagę.

Wprawdzie, w tym roku pracodawcy osób niepełnosprawnych nie muszą już składać do PFRON rozliczenia rocznego uzyskanych dofinansowań, ale dla właściwego zbilansowania uzyskanych środków powinni zrobić podobne rozliczenie na własny użytek, co m.in. pozwoli prawidłowo oszacować korzyści finansowe wynikające z zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Aby przeprowadzić tę operację, trzeba uwzględnić wszystkie ważne interpretacje wydane w ciągu roku i dokonać stosownych korekt.
 
W zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych natomiast, rzeczą bardzo ważną jest prawidłowe powiązanie zapisów na rachunkach bankowych, dokumentacji rehabilitacyjnej i księgowych zapisów dotyczących poszczególnych wpływów i wydatków z rachunku ZFRON.
 
Do 30 listopada 2009 r. zakłady pracy chronionej mogą składać do PFRON wnioski o refundację podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przed złożeniem dokumentów warto posłuchać wniosków i zaleceń wynikających z wiosennego „konkursu” oraz wyjaśnić ostatnie wątpliwości.

Dodatkowo na szkoleniu zostaną omówione wszystkie zapowiadane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i jego agendy zmiany proponowane w ustawie o rehabilitacji oraz rozporządzeniu w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji.


Adresat
Zapraszamy do udziału w szkoleniu osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zarządzanie zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, kadrę zarządzającą ZPChr.

Prowadząca
Danuta Multańska – prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.

Terminy i miejsca szkoleń
16 listopada 2009 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu

17 listopada 2009 r. – Poznań
Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

20 listopada 2009 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja

25 listopada 2009 r. – Katowice (nowy termin szkolenia 7.12.2009 r.)
Hotel Katowice
al. Korfantego 9
lokalizacja hotelu

26 listopada 2009 r. – Wrocław
Hotel im. Jana Pawła II
ul. Św. Idziego 2
lokalizacja hotelu

27 listopada 2009 r. – Łódź (szkolenie odwołane)
Hotel Reymont
ul. Legionów 81
lokalizacja hotelu

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.15 – zajęcia
15.15 – 15.25 – przerwa
15.25 – 16.00 – zajęciaProgram Szkolenia

I. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1. Środki tworzące ZFRON – aktualny stan zwolnień z opłat oraz ulg podatkowych.

2. Terminy przekazywania środków; kiedy środki ZFRON formalnie zasilają jego rachunek.

3. Kontrowersje dotyczące zaliczki na PIT-4.

4. Prawidłowe naliczanie środków ZFRON.

5. Trudne zagadnienia związane z podziałem środków ZFRON na części przewidziane ustawą o rehabilitacji (…).

6. Katalogi wydatków w ramach rozporządzenia z 17 czerwca 2009 r. : „Duży ZFRON”, Pomoc Indywidualna i IPR-y.

7. Wydatkowanie środków ZFRON – wydatki budzące wątpliwości, oraz ewidencja wydatków.
 
8. Wydatkowanie środków ZFRON pochodzących z odsetek.

9. Wydatki stanowiące przysporzenie dla przedsiębiorcy oraz pomoc socjalna.

10.  Indywidualne programy rehabilitacji: powołanie komisji, przygotowanie programu, wydatki dokonywane w ramach programu.

11. Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu i realizacji IPR.

12. Zakaz refundacji a kasa ZFRON.

13. Kontrowersje dotyczące wydatków środków ZFRON na szkolenia.

14. Dokumentowanie operacji związanych z ZFRON i ich przydatność dowodowa dla organów kontrolnych.

16. Występowanie o zaświadczenia potwierdzające objęcie pomocy zasadą de minimis.

17. Sprzedaż środków pochodzących z ZFRON.

18. Sposoby korygowania uchybień w  gospodarowaniu środkami ZFRON.

19. Propozycje zawarte w projektach aktów prawnych dotyczących ZFRON.


II. Dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

1. Przypomnienie najważniejszych wyjaśnień i interpretacji wydanych przez BON i PFRON w 2009 r.

2. Wypełnianie formularzy Inf-D-P, Wn-D i Inf-O-PP – przypadki szczególne.

3. Korygowanie dokumentów INF-D-P i Wn-D.

4. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2010 r. w kontekście projektów zmian ustawy o rehabilitacji.

III. Refundacja podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników.

1. Koszty administracyjne: zestawienia kosztów płacy, zestawienia wykonywanych czynności; wykazy zatrudnionych osób, osoby niepełnosprawne objęte kosztem, kalkulacja kwoty refundacji.

2. Koszty transportowe: zakres kosztów objętych refundacją, przygotowanie wniosku.

3. Koszty budowy i rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu: zakres kosztów objętych refundacją, przygotowanie wniosku.

Program szkolenia podlega ochronie prawnej  
Koszt szkolenia
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy «

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl


 
– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

– Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574