Kiedy praca szkodzi…

GAZETA LUBUSKA , autor: Andrzej Włodarczak , oprac.: GR

mar 22, 2007

W wykazie chorób zawodowych jest ponad setka dolegliwości w 26 grupach

Kiedy praca szkodzi

Jesteś nauczycielem, masz w zakładzie kontakt z olejami lub smarami, pilnuj się, by nie dopadła cię choroba zawodowa. Jeśli już podejrzewasz jej objawy, pójdź do lekarza zakładowego lub rodzinnego. Powiadom też pracodawcę o swoich dolegliwościach.

Każdy z nich obowiązany jest zgłosić podejrzenie choroby zawodowej w państwowej inspekcji sanitarnej, ustalić jej przyczyny oraz charakter i rozmiar zagrożenia.

Takie procedury

Państwowy inspektor sanitarny skieruje cię na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. O fakcie tym powiadomi twojego pracodawcę oraz jednostkę podstawową medycyny pracy, która sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Wyniki tych badań będą przydatne przy wydaniu orzeczenia o uznaniu twojego schorzenia za chorobę zawodową. Swoje orzeczenie lekarz przekaże państwowej inspekcji sanitarnej, właściwej dla siedziby twojego zakładu pracy.

jeszcze przed wydaniem decyzji sanepid powiadomi cię o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. Masz prawo zapoznać się z całą dokumentacją, wnieść do niej uwagi, załączyć dodatkowe dokumenty i aktualne wyniki badań. Inspektor sanitarny prześle decyzję tobie, twojemu pracodawcy i jednostce orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie. Gdy powiatowa' inspekcja sanitarna uzna, że cierpisz na chorobę zawodową, powinieneś zacząć starać się o należne ci świadczenie.

Zasiłek, odszkodowanie, renta.

Możesz wówczas otrzymać:

-zasiłek chorobowy (100 proc. wynagrodzenia do pół roku, z możliwością przedłużenia o kolejne trzy miesiące),

-świadczenie rehabilitacyjne (100 proc. zarobku, maksymalnie przez rok),

-zasiłek wyrównawczy (wyrównuje on różnicę w twoim wynagrodzeniu po stwierdzeniu uszczerbku na zdrowiu),

-jednorazowe odszkodowanie (dostaniesz je dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, jego wysokość zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu),

-rentę szkoleniową (gdy orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, spowodowaną chorobą zawodową rentę inwalidzką z tytułu niezdolności do pracy.

MUSI BYĆ W WYKAZIE

Chorobą zawodową jest choroba umieszczona w specjalnym wykazie, która została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Pod warunkiem jednak, że w wyniku oceny warunków pracy można ten fakt stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem.

TU SĄ PRZEPISY

Wykaz chorób zawodowych stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. Opublikowany został on w Dzienniku Ustaw nr 132 z 2002 r., pozycja 1115.

Więcej Gazeta Lubuska.