Na wyższej diecie skorzystają pracownik i ZUS

Rzeczpospolita (2009-10-28), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

paź 28, 2009

Jeśli zapewnisz na wyżywienie w krajowej podróży służbowej 100 zł dziennie, od 77 zł zapłacisz podatek i składki. Tylko 23 zł jest bowiem wolne od tych obciążeń. – pisze Rzeczpospolita.

Pracodawca ma prawo podnieść kwotę diety z 23 zł do 100 zł. Jednak musi wprowadzić odpowiedni zapis do dokumentów płacowych, które u niego regulują należności za podróże służbowe. I oczywiście zwiększenie to wywoła u pracownika konsekwencje podatkowo-składkowe.

Zwolnienie krajowych diet z obciążeń podatkowo-składkowych jest limitowane do 23 zł. Nadwyżka ponad tę granicę, a więc 77 zł, podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na zasadach ogólnych, czyli tak jak pozostałe elementy płacowe stanowiące przychód ze stosunku pracy.

Jeśli chodzi o diety pokrywające koszty wyżywienia w czasie podróży zagranicznych to ich wysokość w walutach obcych dla poszczególnych państw docelowych jest podana w załączniku do rozporządzenia o tych podróżach. I w tych wysokościach są one zwolnione z obciążeń składkowo-podatkowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 października 2009 r.