Obliczając płacę za urlop, należy wyłączyć kwotę wyrównania do pensji minimalnej

Dziennik Gazeta Prawna (2009-10-29), autor: Leszek Jaworski , oprac.: GR

paź 29, 2009

Od 3 listopada obowiązywać będzie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

W dodanym pkt 7a par. 1 określa się, że przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego wyłącza się kwotę wyrównania do pensji minimalnej. Pracodawca obowiązany jest do jej wypłacania w przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu nie wypracował sobie wynagrodzenia w takiej wysokości, w związku z obowiązującym go rozkładem czasu pracy lub w związku z terminami płatności niektórych jego składników.

Przepis par. 18 rozp. określa sposób ustalania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W związku z tym, że skutkiem przyjętego sposobu rozliczania urlopu wypoczynkowego pracownika określonego w kp. ekwiwalent pieniężny może pracownikowi przysługiwać za niepełny dzień urlopu, np. za kilka godzin, przepis ten określa sposób ustalania wynagrodzenia pracownika za jedną godzinę pracy (a tym samym urlopu). Dotychczas par. 18 zakładał, że ekwiwalent pieniężny za jedną godzinę niewykorzystanego urlopu oblicza się, dzieląc przeciętne wynagrodzenie pracownika za jeden dzień przez 8.

Jednakże są także pracownicy objęci niższymi dobowymi normami czasu pracy, np. pracowników o znacznym oraz umiarkowanym stopniu niepełnosprawności obowiązuje siedmiogodzinna dobowa norma czasu pracy, niższe dobowe normy czasu pracy ma także część pracowników objęta ustawą o zakładach opieki zdrowotnej. W ich przypadku ustalanie godzinowej przeciętnej stawki wynagrodzenia poprzez podzielenie przeciętnego wynagrodzenia za jeden dzień przez 8 powodowało zaniżenie im wynagrodzenia godzinowego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 października 2009 r.


Trudne zagadnienia dotyczące czasu pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Gdańsk, Warszawa, Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Zielona Góra)
zobacz więcej »