Utracone faktury da się odtworzyć

Rzeczpospolita (2009-10-30), autor: AGA , oprac.: GR

lis 2, 2009

Gdy podatnik utraci dokumentację podatkową, nie oznacza jeszcze, że nie będzie można jej odzyskać – pisze Rzeczpospolita.

Przede wszystkim trzeba się zwrócić do kontrahentów. Są oni w posiadaniu kopii niektórych dokumentów. Kolejna możliwość to uzyskanie faktur od sprzedawców. Są oni obowiązani, na wniosek nabywcy, do ponownego wystawienia faktury lub kopii faktury. Duplikaty tych dokumentów przyznają podatnikom takie samo prawo jak oryginały.

Część danych potrzebnych do odtworzenia dokumentacji jest też w posiadaniu organów podatkowych, m.in. deklaracje i zeznania czy protokoły z czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

Gdy brak ksiąg podatkowych albo innych danych, urząd skarbowy może określić podstawę opodatkowania w drodze oszacowania. Dlatego o utracie dokumentacji należy niezwłocznie powiadomić organ podatkowy. Urzędnicy każdy przypadek utraty dokumentów na skutek klęski żywiołowej będą rozpatrywali odrębnie. Powinni – jak wyjaśnia minister finansów – wyznaczyć w uzgodnieniu z podatnikiem termin przeznaczony na odtworzenie utraconych dokumentów bądź przedłożenie dowodów potwierdzających dane wynikające z tych dokumentów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 października 2009 r.