2 kwietnia upływa termin rozliczenia się…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 22, 2007

2 kwietnia upływa termin rozliczenia się z podatku dochodowego przez osoby prawne, u których rok podatkowy zakończył się wraz z końcem 2006 r. W tym terminie muszą złożyć deklarację CIT-8 z załącznikami, a także wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek od początku roku.

Podatnicy, którzy mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego, oprócz formularza CIT-8 i załączników do niego, przekazują do urzędu skarbowego także zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe. Jeżeli podlegają obowiązkowi badania sprawozdania, dodatkowo dołączają opinię i raport z badania przez biegłego rewidenta. Ponadto spółki przekazują odpis uchwały zgromadzenia udziałowców (akcjonariuszy) zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Termin złożenia tych wszystkich dokumentów upływa 10 dnia od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (nie muszą więc być złożone łącznie z zeznaniem).

Więcej Rzeczpospolita.